Вижте някои от най-добрите моменти на Арсенио Валпорт с екипа на Хебър.